Anti-spambeleid

Omdat spam veel irritatie opwekt en al onze gebruikers nadeel kunnen ondervinden van spam verzonden via Inboxify, vind je hieronder, ter verduidelijking van onze algemene voorwaarden, enkele richtlijnen waar je je bij het gebruik van Inboxify aan dient te houden.

Inboxify mag gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven naar:

  • e-mailadressen van bedrijven en personen die zich ingeschreven hebben voor je nieuwsbrief;
  • e-mailadressen van bedrijven en personen waar je een klantrelatie mee hebt.

Inboxify mag NIET gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven naar:

  • e-mailadressen van bedrijven en personen die je via derden verkregen hebt;
  • e-mailadressen van bedrijven en personen die je hebt verzameld van internetpagina’s.

Weet je niet zeker of jouw e-mailadressen aan onze richtlijnen voldoen of heb je vragen over ons anti-spambeleid? Neem dan gerust contact met ons op.

Klachten

Ontvangen wij een klacht over een verzonden nieuwsbrief, dan kunnen wij zonder problemen achterhalen welke gebruiker deze nieuwsbrief verzonden heeft. Uit de klacht kunnen wij opmaken of een gebruiker zich aan bovenstaande richtlijnen heeft gehouden.

Is dit niet het geval, dan blokkeren wij, zonder discussie en zonder restitutie, de verzendmogelijkheid van de betreffende gebruiker.

Veelgestelde vragen

Mag ik mijn nieuwsbrief naar al mijn klanten versturen?

Ja. Volgens de Nederlandse wetgeving en ons anti-spambeleid mag je je nieuwsbrieven naar je eigen klanten versturen. Houdt er wel rekening mee dat je alleen nieuwsbrieven mag versturen die over gelijksoortige producten of diensten gaan.

Ik heb meerdere webshops. Mag ik nieuwsbrieven van de ene webshop naar klanten van de andere webshop versturen?

Nee. Ook al zijn beide webshops onderdeel van hetzelfde bedrijf, het gaat hier om twee verschillende webshops en daarmee om twee verschillende diensten.

Ik heb adressen verzameld via de contactpagina’s van potentiële klanten. Mag ik mijn nieuwsbrief naar deze adressen versturen?

Nee. Je mag geen nieuwsbrieven versturen naar adressen die je verzameld hebt via internetpagina’s. Geeft de eigenaar van dit adres aan dat je wél nieuwsbrieven naar dit adres mag versturen, dan mag dit natuurlijk wel.

Ik heb een adressenbestand gekocht met opt-in adressen. Mag ik mijn nieuwsbrief naar adressen uit dit bestand versturen?

Nee. Als iemand toestemming geeft voor het ontvangen van e-mails van derden, dan moeten de derde partijen expliciet vermeld zijn. Vage omschrijvingen als “partners” of “adverteerders” worden door de wet niet toegestaan.

Ik denk dat ik spam via Inboxify ontvangen heb. Wat nu?

Als je een e-mail ontvangt via Inboxify terwijl je geen klant bent van de afzender en jezelf nooit aangemeld hebt voor nieuwsbrieven van de afzender, stuur dan de ontvangen e-mail door naar abuse@inboxify.nl. Wij gaan dan op onderzoek uit en nemen indien nodig stappen tegen de betreffende gebruiker.

De verzendmogelijkheid van mijn account is onterecht geblokkeerd, Wat kan ik doen om de blokkade ongedaan te maken?

Heel vervelend dat je verzendmogelijkheid (automatisch) geblokkeerd is. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In dit artikel lees je wat je kunt doen om de blokkade ongedaan te laten maken.