Inboxify en de AVG

Nog een dikke maand en dan is het zover: de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De AVG wordt ook wel de nieuwe privacywet genoemd en dat is niet zonder reden. Vergeleken met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verandert er namelijk één en ander. Zo moet je voor iedere verwerking van persoonsgegevens toestemming hebben, of dit nu om het opslaan van klantgegevens in je webshop gaat of om het opslaan van het e-mailadres voor het versturen van je nieuwsbrief. Daarnaast hebben betrokkenen extra rechten gekregen. Zo is er het recht tot inzage van de opgeslagen persoonsgegevens, het recht om “vergeten” te worden en het recht om gegevens over te dragen naar een andere aanbieder.

In dit artikel leggen wij uit wat voor gevolgen de AVG heeft voor het werken met Inboxify en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

Verwerker en verantwoordelijke

Als gebruiker van Inboxify sla je persoonsgegevens zoals e-mailadressen op. Je kunt deze gegevens importeren, handmatig aanmaken, maar je klant kan zichzelf ook via het aanmeldformulier of via je webshop aanmelden. In alle gevallen ben jij verantwoordelijk voor deze gegevens en om die reden wordt jij de verantwoordelijke genoemd. De gegevens worden in Inboxify opgeslagen, wat betekent dat wij deze gegevens voor je verwerken en daarom worden wij de verwerker genoemd.

Verwerkersovereenkomst

Volgens de AVG ben je als verantwoordelijke verplicht om een verwerkersovereenkomst met alle verwerkers af te sluiten. In deze overeenkomst regel je de verantwoordelijkheden tussen de verwerker en de verantwoordelijke.

Op dit moment heb je al een bewerkersovereenkomst met ons. Deze overeenkomst komt voort uit de Wbp en lijkt veel op een verwerkersovereenkomst, maar is iets beperkter. Je vindt de de bewerkersovereenkomst in bijlage 1 op https://www.inboxify.eu/algemene-voorwaarden.

Wij hebben deze bewerkersovereenkomst aan laten passen zodat deze in lijn is met de AVG. De bijgewerkte bewerkersovereenkomst zal vanaf 25 mei als verwerkersovereenkomst van kracht zijn. Om je alvast voor te bereiden kun je de nieuwe verwerkersovereenkomst hier vinden.

Privacyverklaring

Als je persoonsgegevens verzamelt, dan zul je op je website een privacyverklaring op moeten nemen. Voor dit artikel gaat het te ver om uit te leggen wat hier nu precies in moet staan, maar op de volgende website vind je een handige checklist: https://www.charlotteslaw.nl/2018/01/is-privacyverklaring-al-avg-gdpr-ready/

Ook wij hebben onze privacyverklaring aangepast. Op https://www.inboxify.eu/privacyverklaring kun je deze nalezen.

Doel verwerking en toestemming

Volgens de AVG moet het doel van de verwerking van de persoonsgegevens duidelijk zijn en moeten de betrokkenen hier actief toestemming voor geven.

Dit betekent trouwens niet dat er op je contactformulier of op je aanmeldformulier voor nieuwsbrieven een aanvinkveld nodig is, want de vraag “Wil je jezelf aanmelden voor onze wekelijkse nieuwsbrief” geeft duidelijk aan wat het doel van het formulier is en met het invullen van het e-mailadres geeft de betrokkene hier actief toestemming voor.

Op https://privacyblox.nl/blog/privacyblox-over-de-avg-4-20-met-toestemming-mag-er-veel-onder-de-avg lees je meer over de juiste manier van toestemming verkrijgen.

Bestaande contacten

Uit de vele vragen die wij de afgelopen tijd hebben gekregen blijkt dat er nogal wat onduidelijkheid is over de AVG. Zo gaan er verhalen rond dat er voor het versturen van nieuwsbrieven opnieuw toestemming nodig is. Gelukkig blijft het verzenden van nieuwsbrieven voorlopig onder de Telecommunicatiewet vallen, dus naar je bestaande contacten mag je gewoon nieuwsbrieven blijven versturen. Hierbij gaan wij er uiteraard van uit dat er toestemming verkregen is of dat er een actieve klantrelatie is, want anders had je deze adressen voor de inwerkingtreding van de AVG ook niet met Inboxify mogen benaderen.

Vragen

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of stuur ons een e-mail op support@inboxify.nl.